Medlemsavgift

24 feb 2016

                                                  SWB                             Ädla Hästen             Totalt

Medlem                                    200 kr                           250 kr                         450 kr

Plusmedlem                         1000 kr                            250 kr                      1250 kr

Supportmedlem                          0 kr                            250 kr                         250 kr

Supportmedlem SWB            150 kr                            0 kr                             150 kr

Aktiv medlem Junior(-25 år)  100 kr