Proposition Unghästtest för 3 - 4 åriga hästar, 5 åriga fölston och öppen klass 2017

9 apr 2017

 Treårstest Söndag, Måndag 28/29 maj på Grevagårdens Ridcenter skövde

Proposition

https://tdb.ridsport.se/meetings/41071

 

Skriv i meddelande, om ni vill vara med på måndagen.