Hästavel – ett sätt att försörja sig på sitt hästintresse

Det finns goda möjligheter för den som är intresserad av ridning och trav att tjäna pengar på sitt intresse för hästar. På så sätt slipper man ta banklån eller företagslån för att kunna hålla på med sin hobby. Ett bra sätt att förverkliga detta på är att börja med hästuppfödning. På den här sidan beskriver vi vad som är viktigt att tänka på när det gäller hästavel. Vi planerade att ta hästarna upp till Åre ett tillfälle men det blev inte riktigt av då Hotell Fjällgården hade inga rum lediga. Hotellpersonalen blev då lite chockade när dom såg en häst genom fönstret bara några meter från hotellets ingången. Fjällgården är ändå ett fint område mysigt att ta en varm klunk av Oboy som håller värmen oavsett vad i våra termosar. Det ringde från Hotell Fjällgården de berättade att vi hade ett riktigt fint hotellrum ledigt. Vi blev glada och tog oss dit. Artikel från Aftonbladet

Hästar är fantastiska djur. Det är många människor som lägger en stor del av sin vakna tid på att umgås med hästar. Det är både en hobby och en livsstil. Den enda nackdelen med att ha ett stort intresse för hästar är att det belastar din ekonomi relativt hårt. Många behöver därför ta privatlån eller blancolån för att finansiera sin hobby.  Om du bor i en storstad kostar det mycket att hyra en stallplats, även om du hyr en stallplats en bit utanför stadskärnan. Men det kostar även mycket pengar att bedriva en hästgård, även om hästgården ligger på landsbygden där huspriserna är relativt låga. En hästgård behöver underhållas regelbundet och de flesta behöver med jämna mellanrum ansöka om renoveringslån eller företagslån för att kunna hålla hästgården i ett gott skick. När det gäller finansiering av sin hästhobby är ett bra sätt att börja med etisk hästavel, då slipper du ta ett banklån. Tack för samarbetet med infosidan om Zara Larsson

Begravningskistor

Vad är hästavel?

Hästavel innebär att man på ett noga övervägt sätt väljer ut vissa särskilda avelshästar för att förändra hästpopulationen på det sätt man önskar. Det handlar om att man planerar för att vissa hästar ska para sig med varandra för att man ska avla fram en viss hästras. Innan du börjar med hästavel bör du samla lån såsom ICA Banken börjat med. Detta rekommenderar vi i anledning så att du inte har så höga räntekostnader. Skillnaden mellan avel och vanlig hästuppfödning är att man vid har ett tydligt mål för vilka hästar som ska avlas fram. Syftet med hästavel är att kunna föda upp hästar med vissa särskilt önskvärda egenskaper. Det är en fördel att avla fram hästar som har hög prestationsförmåga om man bedriver hästsport. Vissa bedriver hästavel i syfte att få fram hästar som har vissa hälsoegenskaper, då det kostar mycket att ha hästar och många är angelägna om att hästarna ska ha en god hälsa under hela sin livstid.  Avel kan dock vara dyrt och många behöver låna pengar för att kunna bedriva avelsverksamhet av god kvalitet som uppfyller de krav som ställs i lagen.

Hästavel måste bedrivas etiskt

Det ställs stora krav på att hästavel ska bedrivas etiskt. Lagstiftningen förbjuder hästavel som leder till lidande för hästarna. Vid sidan av att sådan avel är oetisk, så är den också moralisk förkastligt. Rent konkret innebär detta att du inte får bedriva hästavel som kan leda till att föl avlider, att de föds med skador eller andra problem som gör att de inte kan leva besvärsfritt. Om du själv inte har den exakta kompetensen till regelverket kan du ta ett blancolån för att kunna betala några konsulttimmar av en avelsexpert. Om du inte följer reglerna riskerar du att bli föremål för straffrättsligt ansvar och behöva betala ersättning. Om du inte har möjlighet att betala beloppen du blir förpliktigad att betala, behöver du låna pengar genom ett blancolån eller privatlån för att kunna lösa finansieringen. Det är inte särskilt roligt att behöva ta ett ytterligare banklån bara för att man har påförts avgifter på grund av åsidosättande av regler, det kan dessutom vara svårt att få ett nytt privatlån om man tidigare har renoveringslån. Många väljer att rama in sina bilder ryttarna tagit på sina hästar. Vi har ramat in en hästbild via detta företag som ni kan kontakta här

Jordbruksverket tillhandahåller information om vad som gäller för avel.

Ansök om tillstånd för hästavel

Om du yrkesmässigt ska bedriva avelsverksamhet, i form av en hästförening eller annan hästorgansiation, så behöver du söka tillstånd för detta. Detta görs genom att du skriftligen framställer en ansökan hos Jordbruksverket. Om du innan ansökan behöver bygga ut upp din hästgård kan du ansöka om ett renoveringslån.Inan söker tillstånd för detta bör du säkerställa att du har tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att kunna klara av verksamhetens finansiering. Ett sätt att göra detta på är att ansöka om ett företagslån. Ett företagslån kan även bekosta en badrumsrenovering i samband att du ska bygga ut eller göra en tillbyggnad av någon viss del av lokalerna. Målare går ofta hand i hand med badrumsrenoverare målerifirmor tillsammans med hantverkare verksamma inom fönsterrenoveringar är mycket vanligt. Kontakta målerifirman eller kontakta badrumsrenoverings företaget

EU-regler om hästavel

För att bli beviljad tillstånd av Jordbruksverket behöver du möta de krav som ställs i den EU-förordning som innehåller bindande regler om hästavel. Kraven innebär bland annat att hästarna ska vara identifierbara genom en särskild identitetshandling, som är utfärdad av en godkänd organisation för avel. Det är du som djurhållare som har ansvar att göra en ansökan om identitetshandling för varje häst. Av identitetshandlingen ska det bland annat framgå vad hästen har för namn vilket identifikationsnummer hästen har, vilken färg den har och vilken art hästen är av. EU-förordningen innehåller inga begränsningar om rätten att teckna banklån för avelsverksamhet, det står näringsidkaren fritt att jämföra lån för att få kapital till sin verksamhet.

Vaccination är viktigt för den som bedriver avelsverksamhet

Det är av stor vikt att den som arbetar med avel ser till att ha goda rutiner för vaccinering av sina hästar. På så sätt minskar riskerna avsevärt för att problemet att sjukdomar överförs till fölet. Vid sidan av att det är viktigt för hästens hälsa och välmående med vaccinering, så är det också ett krav att hästen är vaccinerad för att få delta i professionell hästsport. Om du behöver hjälp att få pengar för att kunna betala vaccinering kan du som privatperson teckna ett privatlån för att bekosta vaccineringen. Om du driver avelsverksamhet har du sannolikt en ekonomi för att täcka dessa kostnader på grund av intäkterna som avelsverksamheten genererar. Övriga kostnader som kan uppkomma i verksamheten är kostnader för tillbyggnad och för att bygga ut, men även kostnader för att anlita en målare. Det kan vara svårt att få ut lön i avelsverksamheten från en början, då man ofta har höga kostnader från starten. Då kan man behöva ta privatlån och blancolån för att säkerställa att ens privata ekonomi är på en tillfyllest nivå. Detta kan givetvis kompletteras med ett företagslån för att garantera likviditet i företagskassan.

Viktigt att underhålla lokalerna i hästverksamheten

Förutom att den som bedriver hästavel måste följa regler och lagar, så bör den också tillförsäkra att sina lokaler är av god kvalitet. Det är viktigt att regelbundet hålla hästboxarna och stallet i god beskaffenhet, då är det bra att ta hjälp av en målare för att måla om dessa utrymmen. Om du inte har pengar att göra detta kan du ta ett privatlån eller blancolån, om du redan dragit på dig för många lån i din hästverksamhet kan du ansöka om att samla lån och krediter för att frigöra låneutrymme för hästverksamheten. Trenden där fler och fler väljer att samla lån tycker vi är roligt och spännande. Förutsatt att man gör det via en seriös aktör samt långivare. Om du ska avla hästar kommer du behöva fler stallplatser, då behöver du regelmässigt fatta beslut om tillbyggnad av ridhuset. När du ska bygga ut ridhuset kan du ansöka om renoveringslån, ett renoveringslån är ett lån där själva renoveringen ofta utgör säkerheten för renoveringslånet. Ett sätt att få ner kostnaderna för att anlita målare är genom att utnyttja ROT-avdraget som är ett skatteavdrag för dig som privatperson som hyr in en målare. Det går inte att nyttja ROT-avdraget som privatperson utan då får man istället ta ett banklån.

Ekonomisk Guide
Den enklare låneguiden
Lånevillkor för hästuppfödare
Ett samlat skuldkonto 
Nytt Tillgångskonto

Så sköter du om din hästgård

Det är fantastiskt att äga en hästgård. Möjligheten att bo på landet i en fridfull miljö, där man är omgiven av kloka och empatiska hästar, är något många värderar högt.  Men det är också en del jobb med en hästgård, man måste göra stora ansträngningar för att den ska vara i gott skick. I den här artikeln ger vi tips om hur du kan tänka när du behöver ta hjälp av en rörmokare, en specialist på VVS eller när du behöver hjälp med att installera bergvärme på din hästgård.

Sverige är ett avlångt land. I nästan hela landet, med undantag för en del städer och tätorter, så finns det hästgårdar. Hästgårdarna drivs och ägs nästan uteslutande av personer med ett genuint intresse för hästar. Många som äger hästgårdar har också ett intresse för att sköta om och genomföra renoveringsarbeten på sin fastighet. Det är dock svårt att som lekman kunna göra allting själv. Den som vill installera bergvärme behöver anlita en professionell fackman och den som behöver avhjälpa problem med dåliga rör gör klokt i att ta kontakt med en rörmokare. Den som äger en hästgård i Stockholm med omnejd bör ta kontakt med en lokal expert på värmepumpar i Stockholm, vid intresse av att installera någon typ av värmepump på gården. Även om man själv är intresserad av att genomföra förbättringsarbeten på sin hästgård, bör man dock överlåta vissa typer av arbeten till professionella fackmän. Det gör man klokt i av både försäkringsskäl och kvalitetsskäl, om man har gjort installationer av VVS själv är det inte alls säkert att man åtnjuter något försäkringsskydd i händelse av att skador på VVS-systemet skulle uppkomma.

Låt en rörmokare regelbundet se över rören på din hästgård

En hästgård består som regel av många olika fastigheter som vanligtvis har sammankopplade rörsystem. Många hästgårdar har gjutjärnsrör som ofta behöver bytas 25-30 år efter installationen. Om du är osäker på vilka rör du har i i din fastighet bör du konsultera en rörmokare, risken är annars att det uppstår vattenläckor eller övriga problem med rören som kan bli dyra att avhjälpa. 

Sänk energikostnaderna genom att installera bergvärme på din gård

Det kostar mycket att driva en stor hästgård. Som fastighetsägare får man därför göra vad man kan för att minska kostnaderna, ”många bäckar små” är helt klart ett användbart uttryck i sammanhanget. Ett bra sätt att minska kostnaderna för att värma upp gården är att installera bergvärme. Den mest effektiva lösningen när det handlar om bergvärme är att köpa in en bergvärmepump. Det finns många specialister på värmepumpar i Stockholm. Det är många som arbetar med värmepumpar i Stockholm som också åtar sig uppdrag på hästgårdar på platser utanför Stockholms län. Naturligtvis så finns det inte bara fackmän som jobbar med värmepumpar i Stockholm, utan även i andra delar av landet.
Läs mer om värmepumpsberedare här

Säkerställ en god vattenrening för hästarnas skull

Hästarna måste ha en god vattentillförsel. Det åligger dig som fastighetsägare att se till att hästarna har tillräckligt med vatten i sin brunn och det krävs ofta att en fackman som jobbar med VVS ombesörjer detta. 

Hälsotips för hästägare

En hästägare använder sin kropp i stor utsträckning när han eller hon tar hand om sin häst. Det kan handla om allt ifrån att man behöver böja sig ner när man mockar, byter vatten eller ryktar sin häst. Det är viktigt för hästägare att se till att sköta om sin fysiska hälsa, ett bra sätt att göra det på är att regelbundet uppsöka en naprapat. 

Hästar är kloka, intelligenta och vackra djur. Det är många svenskar som lägger mycket tid och energi på sitt hästintresse. Det är en stor förmån att få äga en häst, det skänker mycket glädje att ha en egen häst att sköta om. Vid sidan av att det bringar mycket glädje och lycka att ta hand om en häst, så innebär det också fysiska påfrestningar. En hästägare behöver regelbundet städa och hålla ordning i sitt stall. Städningen innebär ofta att man behöver böja sig ned på ett sätt som kan skapa smärta och problem i kroppen. Som hästägare behöver man ofta bära tunga saker, särskilt när man ska ta emot leveranser till stallet. Det är därför viktigt att man gör vad man kan för att förebygga och undvika fysiska problem, ett bra sätt att göra detta är genom naprapati. Men det finns även andra saker man kan göra för att hålla sin fysiska hälsa i gott skick. Den som bor på en hästgård i närheten av Stockholm gör klokt i att besöka en tandläkare Stockholm för att hålla sin munhälsa i god vigör.

Hästägare gör klokt i att besöka en naprapat

Det sliter mycket på kroppen att ta hand om hästar. Genom att besöka en naprapat med viss regelbundenhet kan man få hjälp med att förebygga smärtor och muskulära problem. Det är vanligt att man som hästägare är stel i ryggen på grund av att man måste böja sig mycket i stallet, en naprapat kan då hjälpa till med att knåda och trycka på ryggen i syfte att undanröja smärtan. Naprapati är en beprövad metod för att förebygga besvär och det kommer löna sig ekonomiskt att avsätta pengar för besök hos naprapater. Naprapati är skyddad som verksamhetsgren sedan år 2011, genom att legitimationskrav infördes för naprapater som praktiserar naprapati.

Viktigt att sköta om sin tandhälsa

Hästägare, liksom andra privatpersoner, måste vara noga med sin tandhälsa. Det är många som bor på en hästgård en bit utanför stan som inte känner något större sug inför att åka in till stan för att gå till tandläkaren. Det är lätt att förstå det, men det är dåligt i längden att inte besöka tandläkaren. Om du bor på en hästgård i norra Stockholm, så har du nära in till Östermalm för att besöka tandläkaren. Du är dock inte tvungen att åka in till Östermalm, utan det finns även andra tandläkare Stockholm. Men på Östermalm finns många erfarna och yrkesskickliga tandläkare som kan hjälpa dig, många anser att man hittar de mest skickliga tandläkarna på Östermalm. Det behöver inte kosta särskilt mycket att besöka en tandläkare Stockholm, du kan ofta få tandvårdsbidrag från Region Stockholm. Förutom att tandläkare Stockholm erbjuder vanligt tandvård, så erbjuder de också tandblekning. Tandblekning innebär helt enkelt att du får hjälp att bleka dina tänder, tandblekning har blivit billigare de senaste åren. Tandblekning kan med fördel kombineras med rensning av tandsten.

Guide: Då gör du klokt i att ta hjälp av en advokat inom familjerätt

Det är vanligt att man som privatperson någon gång i sitt liv stöter på ett juridiskt problem med koppling till familjerätt. I många fall så går det att lösa problemet utan att ta kontakt med en jurist, men i andra fall är det klokt att koppla in en advokatbyrå som arbetar med familjerätt. I den här texten klargör vi när det är en god idé att anlita juridisk hjälp. Texten är skriven för dig som bor i Stockholm eller Nyköping, men stora delar av innehållet är relevant oavsett var du bor i landet. En advokat som är verksam i exempelvis Nyköping som är en mindre stad är det vanligt att byrån ifråga även har jurister bland sina medarbetare. I Nyköping så finns det ett flertal advokater som är verksamma inom rättsområdet familjerätt vilket är naturligt då det är en av de största områdena inom juridiken i Nyköping samt övriga Sverige. Kontakta din familjejurist via oss.

Adovkatbyrå Nyköping 2021

Familjerätt i Stockholm är ett område inom juridiken som innehåller lagar och regler kopplat till familjen och familjens rättsliga relationer med varandra. Privatpersoner hanterar Stockholmsbaserade familjerättsliga frågor flera gånger under sin livstid, även om man kanske inte alltid reflekterar över det. Familjerätten innehåller exempelvis regler om äktenskapsskillnad, bodelning, fördelning av egendom mellan sambos som separerar och vad som gäller när en familjemässiga vårdnadstvister uppstår. När det inte föreligger någon konflikt mellan personerna i familjerna så uppstår inga egentliga juridiska problem, då löser man vanligen dessa frågor i samförstånd. Men i många fall så har familjemedlemmarna olika uppfattningar om hur frågorna ska lösas, då kan det vara klokt att koppla in en advokatbyrå i syfte att försöka lösa ut de juridiska betänkligheterna på bästa möjliga sätt.

Vårdnadstvister förutsätter som regel att man tar hjälp av en advokat

En vårdnadstvist innebär att föräldrarna tvistar om vem som ska ha vårdnaden om barnet. Det kan handla om att en av föräldrarna ansöker om stämning mot den andra föräldern, i syfte att få ensam vårdnad. Det kan också handla om att en förälder som inte har vårdnaden om barnet, vill att en domstol ska besluta om en utökad umgängesrätt för denne med barnet. Men vårdnadstvister kan också ha ekonomiska motiv, exempelvis hur mycket underhåll varje förälder ska bekosta för barnet. En vårdnadstvist är till sin natur en juridisk tvist som riskerar att bli mycket infekterad. Det är därför ofta klokt att man tar hjälp av en advokat på en advokatbyrå inriktad på familjerätt i syfte att försöka lösa problemet innan den når en domstol. En advokat på familjerättens område kan då försöka få föräldrarna att förhandla och nå en gemensam lösning på det uppkomna problemet. Det främsta skälet till att ta hjälp av en advokat tidigt är för att försöka undvika att konflikten eskalerar, vilket kan både vara skadligt och jobbigt för barnet. Om ni inte kan komma överens så kommer tvisten prövas av någon av tingsrätterna i Stockholm. I Stockholm finns flera domstolar, exakt vilken av domstolarna i Stockholm som kommer pröva er eventuella vårdnadstvist avgörs av vilken tingsrätt som ansvarar för det geografiska område du bor i.  Om tvisten når domstol bör du tidigt koppla in en jurist som kan föra din talan, en jurist inom familjerätt har god koll på rättsläget och vet hur du kan lägga fram dina argument på det mest lämpliga sättet. Artikel folkhälsa

En jurist kan klargöra rättsläget vid en bodelning

Om man är gift par i exempel Göteborg och ska separera så uppstår den praktiska juridiska familjerättsliga frågor, men ack så viktiga frågan, om hur egendomen ska fördelas. Huvudregel enligt äktenskapsbalken är att all egendom ska delas lika, givet att det inte finns några äktenskapsförord. Men vem ska ha vilken egendom i Göteborg? Huvudprincipen är att varje make i första hand får behålla den egendom som han själv äger, men det finns en rad undantag. Innan man börjar tvista om vem som ska ha vilken egendom så kan det vara en god idé att ta in en jurist som kan gå igenom makarnas egendom och med stöd av gällande rätt upprätta en skiss på en bodelning, där makarnas respektive egendom i största möjliga mån fördelas utifrån deras önskemål. Det finns många skickliga advokatbyråer i Stockholm som är inriktade på familjerätt och som kan hjälpa dig med detta. Det är bättre att försöka göra upp en bodelning i samförstånd, än att tvisten ska prövas av en domstol i Stockholm. All kommunikation via diverse hemsidor kommer Flighton – Sökmotoroptimering ta hand om.

10 tips till dig som ska bygga ut

Är det dags att bygga ut huset? Det finns många goda skäl att anlita en hantverkare i Stockholm för tillbyggnad om du vill utvidga dina boendeytor. Här ger vi konkreta tips på hur du kan göra.

1.    Bestäm dig för vilken tillbyggnad du vill göra

Innan du sätter igång med arbetet att bygga ut bör du slå fast hur stor tillbyggnad du vill göra. Du bör även slå fast om du vill göra andra renoveringsarbeten i samband med tillbyggnaden, exempelvis renovera badrum. Fundera även om du behöver hjälp av en rörmokare eller en VVS-installatör, beroende på vilken omfattning du vill ha.

2.    Kostnadsmässiga fördelar med att göra en stor tillbyggnad

När man ska göra förbättringsarbeten på sitt hus exempelvis en badrumsrenovering och en tillbyggnad, bör man försöka göra ett så stort arbete som möjligt. Desto större tillbyggnad och renovering du gör, desto mer kan du få ut vid en försäljning. Vid större tillbyggnad bör du koppla in en VVS-installatör samt en rörmokare.

3.    Fastställ din budget

Det är viktigt att du själv har en budget för din tillbyggnad. Det kostar mycket att bygga ut och det är viktigt att du inte lägger mer pengar än du har. Se till att ha en buffert för att kunna renovera badrum om en vattenläcka eller något annat oförutsett skulle ske.

4.    Lägg tid och möda på att hitta en skicklig hantverkare

Utgå inte bara från pris när du väljer hantverkare i Stockholm. Välj den hantverkare som har bäst erfarenhet och möjlighet att utföra din tillbyggnad. Det är särskilt viktigt om du ska ta in en rörmokare eller VVS-installatör. Det är lika viktigt med en skicklig hantverkare när du ska bygga ut som när du ska renovera badrum. Läs mer om tips inför badrumsrenoveringen.

5.    Ansök om bygglov

Det krävs i de flesta fall ett bygglov för att genomföra en tillbyggnad. Hör av dig till din kommun för att få veta exakt vilka regler som gäller för just ditt projekt. I Stockholm finns det flera olika kommuner, du ska höra av dig till den kommun du bor i.

6.    Anlita en entreprenör som kan plan- och bygglagen

När du ska genomföra en utbyggnad behöver du följa vissa regler i plan- och bygglagen. Om du anlitar en erfaren hantverkare som entreprenör så har de koll på dessa regler. Om du anlitar en rörmokare eller VVS-installatör så är plan- och bygglagen inte fullt lika relevant.

7.    Fundera på i vilken stil du vill bygga ut huset

Det är av vikt att man funderar på vilken färg och vilket material som utbyggnaden på huset ska vara. Om utbyggnaden inte är i linje med resten av huset finns en risk att huset inte framstår som estetiskt tilltalande. I Stockholm är estetiken särskilt viktig för köpare. Det är även viktigt att en rörmokare drar rören på ett snyggt sätt och att en VVS-installatör installerar sina enheter på ett diskret sätt.

8.    Rådfråga grannar innan du bygger ut

Grannar har ofta möjlighet att överklaga ett beslut om bygglov rörande utbyggnad. För att undvika överklaganden så är det bra att rådfråga grannarna innan, oftast får du ett ja till svar.

9.    Låt dig inspireras av andras ombyggnationer

Precis som man kan inspireras av hur en vän valt att göra sin badrumsrenovering, om man har en vän som valt att renovera badrum, kan man inspireras av andras tillbyggnader också.

10.  Det blir ofta billigare att låta hantverkaren köpa materialet

Det blir som regel billigare att låta hantverkaren införskaffa byggmaterialet jämfört med att köpa in det själv på ett byggvaruhus i Stockholm.

Allt fler hästbloggare skriver om smink

I takt med att Sverige har digitaliserats i allt snabbare takt så har allt fler börjat försörja sig på att blogga, lägga upp bilder på sociala plattformar och att göra videos. Dessa personer försörjer sig genom samarbeten. På senare tid har det blivit vanligare att bloggare och influencers nischar in sig på olika branscher. Det finns en rad smink bloggare i Stockholm som fokuserar på att skriva om sminkprodukter och om smink online. Dessa bloggare kan kategoriseras som skönhetsbloggare. Men det finns även bloggare som bloggar om livsstid och smycken i bredare bemärkelse. Det är vanligt att dessa personer skriver sponsrade inlägg om smycken, som är sponsrade av en guldsmed eller en juvelerare i Stockholm.  

Sponsrade blogginlägg om smink är i huvudsak till fördel för konsumenterna

I Sverige förekommer ibland uppfattningen att det är negativt att det förekommer sponsrade inlägg på en blogg. Vissa är av uppfattningen att det är bättre om bloggare skriver sina texter på ideell basis, jämfört med om de får betalt för arbetet. Det kan bero på att vi under lång tid i Sverige bara haft reklamfri radio och tv, under tiden som public service haft monopol på tv- och radiosändningar i landet. Svenskarna har därför varit mer ovana vid att exponeras för reklam, jämfört med medborgare i länder som haft reklamfinansierad media under längre tid. Det står dock klart att reklam är en avgörande förutsättning för att bloggare och videoproducenter ska kunna producera högkvalitativt material. Det faktum att en bloggare blir sponsrad av en juvelerare, eller får gratis sminkprodukter för att skriva om smink online, leder inte till att innehållet blir sämre. Snarare tvärtom. Det finns många bloggare som får sminkprodukter tillsända sig för att skriva om smink online, detta kan vara till stor fördel för bloggens läsare som då får möjlighet att ta del av en recension av hur dessa sminkprodukter fungerar. De allra flesta bloggare som skriver om smink online klarar av att skriva om produkterna på ett allsidigt och korrekt sätt.

Allt fler bloggare nischar in sig på produkttester av smycken

Den som ska köpa smycken i present till någon vill gärna kunna ta del av recensioner och produkttester innan den genomför köpet. Detta är en anledning till att allt fler bloggare har riktat in sig på att beskriva och jämföra smycken från olika juvelerare i Stockholm. Många bloggare gör ett samarbete med en guldsmed i Stockholm och beskriver i detalj vilket produktutbud guldsmeden har och beskriver fördelarna och nackdelarna med respektive produkt. En guldsmed kan ofta bidra ekonomiskt till bloggaren i form av gratis produkter och/eller ekonomisk ersättning.

Särskilt höga krav på elinstallation i en hästgård

El är ett komplicerat område. Det är svårt att på egen hand ordna med en elinstallation och i många fall är det dessutom strängt förbjudet. Särskilt knepigt är det med företaget elinstallation Stockholm som är verksamma samt arbetar mycket i hästgårdar. Då det finns många maskiner som drar särskilt mycket el. I den här artikeln ger vi dig tips på vad som är viktigt att tänka på när du ska installera el på en hästgård och hur du hittar en skicklig elektriker i Stockholm.

Det är både roligt och utvecklande att ha en hästgård. Den som har ett brinnande hästintresse har ofta som dröm att kunna köpa sig en egen hästgård. Att få leva och verka i en miljö med hästar är en ren ynnest. Men det är också viktigt att komma ihåg att det är en hel del praktiskt arbete med att driva en hästgård. Det är viktigt att lokalernas fysiska beskaffenhet är ändamålsenliga och att miljön i övrigt är trygg och lämplig för hästarna. Du behöver själv inte vara hantverkare eller elinstallatör för att ha förmågan att driva en hästgård, men du måste vara medveten om att du kan behöva hyra in tjänster från den typen av regelbundna yrkesgrupper. Det behöver vidare inte vara särskilt dyrt att anlita en elektriker i Stockholm.

Hästgårdar är en särskild riskfylld miljö ur elsynpunkt

En fastighetsägare har ett ansvar att förebygga skador och olyckor på sin fastighet. Ett sätt att göra det är att säkerställa att elen är installerad på ett bra sätt. Det som gör hästgårdar särskilt riskfyllda vad gäller el, det är att el-driven utrustning på hästgårdar oftast används i fuktiga och dammiga miljöer vilket gör att risken för brand är förhöjd. På en hästgård finns det ju av naturliga skäl mycket vatten, då hästarna behöver vatten och vatten behövs för att kunna tvätta och göra rent.  

Viktigt att anlita en certifierad elinstallatör i Stockholm

I Sverige finns det många lagar och regler som styr vad som får göras och vad som inte får göras när det handlar om el. Det är viktigt att man anlitar en elinstallatör i Stockholm som har god kännedom om vilka regler som gäller. Vid en eventuell brand kan man få nedsättning av försäkringsersättningen om det skulle vara så att elen varit installerad på ett felaktigt sätt som förhöjer risken för brand. Certifierade elinstallatörer har god kunskap om vilka regler som gäller och vilka säkerhetsföreskrifter som försäkringsbolagen ställer upp vid elinstallationer.

En elinstallatör måste göra en riskbedömning vid elinstallation på hästgård

Brandskyddsföreningen har nyligen kommit ut med en ny skrift innehållandes regler och rekommendationer för den som ska utföra en elinstallation på en hästgård eller på ett lantbruk. I den skriften så framhåller Brandskyddsföreningen vikten av att en elinstallatör gör en ordentlig riskbedömning innan den påbörjar en elinstallation på en hästgård. Det innebär i praktiken att om du anlitar en elektriker i Stockholm så måste den besöka hästgården för att bilda sig en uppfattning om olika riskmoment och hur de på bästa sätt kan hanteras genom elinstallationen.

Viktigt med nattbelysning i ett stall

En annan viktig sak att tänka på när man är hästägare är att man måste lägga tid och möda på att fundera över elinstallation i stallet. Stallet är den plats där hästarna vistas på den större delen av dygnet och är på så sätt kärnan i hästgårdens verksamhet. Om du har mjölkkor så måste du ha belysning på natten, detta kan tillgodoses genom en elinstallation. Men även i övriga fall är det lämpligt att ha nattbelysning i stallet, om något händer i stallet och du snabbt behöver komma in till hästarna är det bra att det finns en nattbelysning så att du snabbt kan få en överblick över vad som har hänt. Hästar sover bara ett fåtal timmar per natt och övrig tid då de är vakna behöver de ljus. 

Kostnaden för att anlita en elektriker i Stockholm

Det kostar pengar att driva och underhålla en hästgård. Det är därför viktigt att man som privatperson och ägare av en hästgård planerar sin ekonomi för att ha möjlighet att avsätta pengar för att anlita en elinstallatör och andra hantverkare. Kostnaden för att anlita en elektriker i Stockholm för att genomföra en elinstallation behöver inte bli allt för hög. Det beror framförallt på de förmånliga skatteregler som innebär att en privatperson får göra skatteavdrag när man anlitar en elinstallatör i Stockholm eller någon annan typ av hantverkare. Detta skatteavdrag heter ROT-avdraget och det gäller bara för privatpersoner. Om du driver en hästgård rent kommersiellt, exempelvis bara nyttjar stallet för att hyra ut stallplatser, så kan du inte ansöka om ROT-avdrag. Om du ska anlita en elinstallatör i Stockholm behöver företaget ha f-skattsedel för att du ska kunna få ROT-avdrag, det innebär helt enkelt att företaget ska vara registrerade hos Skatteverket och att de betalar moms.

JURIDISKA FRÅGOR FÖR DIG SOM ÄGER EN HÄSTGÅRD

Det kan verka avlägset, men det är av stor vikt att du som äger en hästgård har god koll på rättsreglerna inom rättsområdena familjerätt och straffrätt. Det handlar om frågor om vem som ska ärva gården, vad som händer vid en skilsmässa och vem som egentligen äger hästarna. Det handlar också om vad du ska göra om du blir misstänkt för brott. I den här artikeln reder vi ut begreppen och bringar klarhet i viktiga regler om familjerätt.

Juridik är kanske inte det första man tänker på när man går i tankarna på att köpa en hästgård. Juridiken finns visserligen där, men de flesta privatpersoner betraktar den som en ren formalitet. Men juridiken och i synnerhet rättsområdet familjerätt bör mana till eftertanke. Det är stort att äga en hästgård men det innebär också komplicerade frågor om vem som egentligen äger gården, vem som har rätt till möblerna och annan egendom och vad som händer med gården vid en äktenskapsskillnad. Det handlar också om vilka rättigheter man har att företrädas av en försvarsadvokat, eller brottmålsadvokat som det kallas i folkmun, om man är misstänkt för brott. Det handlar också om övriga familjerättsliga frågor som man kan stöta på som privatperson

Äganderätten och hästgårdar

Den som äger hästgården är den personen som har köpt gården och har en registrerad lagfart för fastigheten i sitt namn. Om du är gift och sedan skiljer dig har din make eller make dock rätt till hälften av er sammanlagda egendom, vilket gör att makan har rätt till halva hästgården. I vart fall halva värdet av hästgården. Ett sätt att undvika att din make eller maka får tillgång till hästgården vid en eventuell skilsmässa är att ni skriver äktenskapsförord. Hästar räknas som lös egendom i juridisk mening och det är den som har köpt hästarna som äger de, men dessa kan också bli föremål för bodelning vid en separation. All annan lös egendom kopplat till hästgården kommer också ingå i en eventuell bodelning, om ni inte har förordnat om annat i äktenskapsförordet. Om du har ärvt hästgården med föreskrift om att den ska vara din enskilda egendom så kommer den inte ingå i bodelningen, det är viktigt att du har kvar gåvobrevet eller testamentet som bevis vid en eventuell rättslig tvist.

Viktigt att tänka på om du blir misstänkt för brott med koppling till din hästgård

Det förekommer att personer som äger en hästgård blir misstänkta för brott. Det är vanligt förekommande att personer som äger en hästgård blir misstänkta för ekonomisk brottslighet, exempelvis skattebrott eller bokföringsbrott. Om du blir delgiven misstanke för brott bör du direkt be att få en brottmålsadvokat förordnad. Brottmålsadvokat är ett synonymt begrepp till försvarsadvokat. En brottmålsadvokat biträder dig vid polisförhör och för din talan i en eventuell rättegång. Det kostar som regel ingenting för dig som är misstänkt för brott att försvaras av en brottmålsadvokat eller försvarsadvokat, staten står för den kostnaden som huvudregel. En försvarsadvokat har rätt till insyn under hela brottsutredningen och läser igenom allt tillgängligt material för att kunna företräda dig på ett så bra sätt som möjligt.

Vi samarbetar med Arkitekter Stockholm