Om oss

Välkommen till Ädla Hästen! Det här är en informativ sida som handlar om hur man kan bedriva hästavel i Sverige. Sidan tillhör inte något företag, myndighet eller organisation utan är skriven att hästintresserade som vill dela med sig av värdefull information till andra likasinnade. Hästavel är ett bra sätt för hästintresserade att få pengar för att kunna finansiera sin hästgård och inköp av hästar. Hästavel handlar om att man föder upp hästar med vissa särskilda egenskaper, ofta med syfte att framkalla särskilda drag hos hästen som gör att den presterar särskilt väl i vissa former av hästsport. Men det kan också handla om att man vill framavla en god hälsa hos hästen.

Sidans ambition är också att på ett tydligt sätt klargöra vilka nationella och EU-rättsliga regler som är viktiga att följa för den som vill arbeta med hästavel. EU-rätten kan vara krånglig att förstå för den som inte är jurist eller har lång erfarenhet av regelverket kring avling av hästar. Vi försöker därför göra detta så klart och tydligt som möjligt. Risken är nämligen att man påförs avgifter eller straff om man bedriver avelsverksamhet i strid med lagstiftningens krav och påbud. Har du idéer eller tankar om vad vi bör skriva om på sidan är du välkommen att kontakta oss.